კრუიზები

.

აჭარა ტური პირველად მოემსახურა საკრუიზო ლაინერს 2009 წელს, რომლის სახელწოდებაც იყო Silver Wind.

.

დროთა განმავლობაში ჩვენი მომსახურებაც და ტექნიკაც უფრო დახვეწილი და ტექნიკურად გამართული გახდა. დღეისათვის აჭარა ტური უწევს მომსახურებას ბათუმის პორტში შემოსულ უმეტეს საკრუიზო ლაინერს. ამიტომაც ჩვენი სააგენტო საქართველოში არის პირველ ადგილზე მომსახურებით.

.

2014 წელს დიდი წარმატებით მივიღეთ ყველაზე დიდი ლაინერი, რომელიც პირველად შემოვიდა საქართველოში რომლის სახელწოდება Riviera გახლავთ. ჩვენი სააგენტო ამაყობს ესეთი წარმატებით.