ეკო ტურები

შეიგრძენი განსხვავებული სამეგრელო

სამოთხისკენ მიმავალი ბილიკები

კინტრიშის ნაკრძალი

მთების სარკე მაღალმთიან აჭარაში

კინტრიშის დაცული ტერიტორიები

მტირალას ეროვნული პარკი: ცივწყაროს ბილიკი

მტირალას ეროვნულ პარკი: წაბლნარის ბილიკი

მტირალას ეროვნულ პარკი: წაბლნარის ბილიკი და უამრავი აქტივობა

მრავალ საუკუნოვანი აჭარის სიამაყენი