სიმ-ბარათი GoodLine

საერთაშორისო სიმ-ბარათი GoodLine. შემომავალი ზარი 136 ქვეყანაში უფასო!

.

- გამავალი ზარი: 0,45 $
- შიდა ქსელში საუბარი: 0,25 $
- მოქმედების ვადა: შეუზღუდავი

.

GoodLine ტურისტული სიმ-ბარათის ღირებულება შეადგენს 30 ლარს.