ტურები იმერეთში

ქართული სულის გამოძახილი იმერეთში

იმერეთის ღირსშესანიშნაობათა კრებული

იმერეთის საიდუმლოებანი

სამოთხისკენ მიმავალი ბილიკები

ქუთაისის ყველა მარგალიტი ერთ ტურში

55 ლ.